14462/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14462/UBND-CN
Giao tham mưu bàn giao đưa vào sử dụng dự án nâng cấp QL217, vay vốn ADB
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT508652788-10-20201602645516146_(trangnt)(15.10.2020_07h15p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước