101/GP-UBND
Chi tiết văn bản
101/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH South Asia Garments Limited
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp101_signed.pdf
 Trở về trang trước