1950/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1950/UBND-VX
Rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT480784537-2-20241707182234043_(thihv)(07.02.2024_08h10p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước