11391/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11391/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 1928/BKHCN-TĐC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT994995729-8-20221659490387569_(tungct)(04.08.2022_09h19p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước