4982/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4982/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT777452194-11-20201605700489065_quyennd_19-11-2020-15-39-00_signed.pdf
 Trở về trang trước