1606/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1606/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết các đề nghị kế thừa Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Thọ Diên, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân của Công ty cổ phần Xăng dầu APP1 Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1606.signed.pdf
 Trở về trang trước