187/GP-UBND
Chi tiết văn bản
187/GP-UBND
Cho phép Nhà máy ô tô VEAM - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Có trụ sở tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Nhà máy ô tô VEAM tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT559388163-10-20201603764300601trangnt27.10.2020_10h03p34_quyennd_27-10-2020-19-07-53_signed.pdf
 Trở về trang trước