1343/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1343/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Tự động hóa Đức Anh thuê đất tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT824828182-4-20211618295997735tungct14.04.2021_16h05p43_giangld_23-04-2021-04-30-15_signed.pdf
 Trở về trang trước