21/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
21/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác xâm nhiễm, lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT203741143-7-20211626257275381_(giangld)(15.07.2021_15h04p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước