123/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
123/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 2 được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT996387595-12-20201608774159445_giangld_11-01-2021-02-14-23_signed.pdf
 Trở về trang trước