4751/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4751/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn mới xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giáp khu dân cư và dịch vụ phía Nam Quốc lộ 47) của Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT885517253-11-20211637718104155_(giangld)(25.11.2021_14h42p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước