2223/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2223/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Xây dựng - Môi trường Trường Thi thuê đất tại xã Trung Ý, huyện Nông Cống để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ Cầu Quan
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2223_signed.pdf
 Trở về trang trước