4366/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
4366/UBND-CNTT
Giao tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438948019-3-20241711685771918_(trangnt)(31.03.2024_10h35p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước