29/CT-UBND
Chi tiết văn bản
29/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 30/09/2016
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct29_signed.PDF
 Trở về trang trước