4722/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4722/QĐ-UBND
Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công hạng mục cống qua đê tại K26+115 và K26+151 đê tả sông Hoạt của Trạm bơm Triết Giang, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT707907916-11-20211637572879959_(giangld)(23.11.2021_16h55p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước