6734/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6734/UBND-NN
V/v tham mưu góp ý và phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT806302708-5-20241715736060878_(tungct)(15.05.2024_10h14p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước