5089/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5089/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành (giai đoạn 2,3) tại phường Quảng Thành được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT971094611-11-20201606441990315_(quyennd)(27.11.2020_13h01p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước