18633/UBND-VX
Chi tiết văn bản
18633/UBND-VX
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT822324257-11-20211637664620978_(thihv)(25.11.2021_07h37p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước