4309/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4309/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép các công trình, dựán thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 12/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT616832251-10-20201602241547349trangnt10.10.2020_15h44p08_quyennd_11-10-2020-11-41-52_signed.pdf
 Trở về trang trước