7278/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7278/UBND-THKH
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7278_signed.pdf
 Trở về trang trước