4379/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4379/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT104016881-10-20201602669999651_liemmx_15-10-2020-08-44-27_signed.pdf
 Trở về trang trước