1014/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1014/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao
Ngày ban hành 29/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT483680467-3-20211616611494603tungct26.03.2021_14h18p47_giangld_27-03-2021-05-20-25_signed.pdf
 Trở về trang trước