5763/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5763/UBND-CN
Giao tham mưu tận thu đất, đá thừa trong quá trình thi công đóng cửa mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa theo đề xuất của Công ty TNHH DVĐT&PT Mạnh Quang
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT131887027-4-20211619682585024_(trangnt)(02.05.2021_16h21p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước