4836/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4836/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Vinafarm điều chỉnh thời hạn thuê đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn để sử dụng vào mục đích Xưởng sản xuất kinh doanh và chế biến hàng nông sản, thực phẩm
Ngày ban hành 10/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT369303038-11-20201604906706451_quyennd_09-11-2020-21-44-05_signed.pdf
 Trở về trang trước