4360/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4360/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Xuân Hòa quản lý để UBND huyện Như Xuân tổ chức bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT826282353-11-20231700013334895_(giangld)(15.11.2023_15h58p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước