17553/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17553/UBND-THKH
Giao tham mưu góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT74033920-11-20231700148804934_(hoangmc)(20.11.2023_10h20p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước