24/TB-UBND
Chi tiết văn bản
24/TB-UBND
Thông báo về việc nghỉ hưu đối với ông Lê Thế Việt, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb24_signed.pdf
 Trở về trang trước