37/GP-UBND
Chi tiết văn bản
37/GP-UBND
Cho phép Hộ kinh doanh Hà Ngọc Sơn (địa chỉ tại: thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Xưởng chế biến tinh bột sắn và dong, tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT868981218-1-20211611715820154tungct27.01.2021_13h59p52_giangld_09-02-2021-15-26-09_signed.pdf
 Trở về trang trước