14189/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14189/UBND-NN
Hoàn thiện dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT536054057-9-20211631505335449_(tungct)(13.09.2021_15h24p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước