18508/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
18508/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT629106643-11-20211637057519907trangnt22.11.2021_22h32p39_tungdt_22-11-2021-22-34-32_signed.pdf
 Trở về trang trước