1833/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
1833/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT805767499-5-20201590119275214chanth22.05.2020_10h48p56_quyenpd_22-05-2020-11-02-28_signed.pdf
 Trở về trang trước