67/GP-UBND
Chi tiết văn bản
67/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Yên Bình
Ngày ban hành 05/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT709228207-4-20211619662060829_giangld_05-05-2021-12-13-47_signed.pdf
 Trở về trang trước