14205/UBND-TD
Chi tiết văn bản
14205/UBND-TD
Trả lời ông Văn Đình Sâm (vợ là bà Trần Thị Thọ) ở khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT977341654-9-20211631519627341_(tungct)(13.09.2021_18h04p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước