8832/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8832/UBND-THKH
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng CBCC xã theo quyết định số 1956/QĐ-TTg và quyết định số 1600/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8832_signed.pdf
 Trở về trang trước