1579/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1579/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty cổ phần vật liệu carbon CIC
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT200268968-5-20221652155787291_liemmx_10-05-2022-11-20-45_signed.pdf
 Trở về trang trước