5727/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5727/UBND-CN
Giao tham mưu sử dụng đấu nối cửa hàng xăng dầu Yên Lâm, huyện Yên Định vào ĐT.518
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT553930430-4-20211619668779410_(trangnt)(01.05.2021_16h17p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước