8542/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8542/UBND-VX
Triển khai Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT751667200-6-20201593420274528thinhnd29.06.2020_22h44p08_thinhnd_30-06-2020-08-11-17_signed.pdf
 Trở về trang trước