3107/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3107/QĐ-UBND
Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Vaude Việt Nam thuê đất thực hiện dự án Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Ngày ban hành 19/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT889277075-9-20221663294590454tungct16.09.2022_09h49p48_giangld_17-09-2022-05-44-25_signed.pdf
 Trở về trang trước