532/QĐ-UB532
Chi tiết văn bản
532/QĐ-UB
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biẻu HĐND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ngày ban hành 01/03/2004
Người ký Phạm Minh Đoan
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 532.doc
 Trở về trang trước