88/TB-UBND
Chi tiết văn bản
88/TB-UBND
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại hội nghị báo cáo rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Ngày ban hành 18/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb88_signed.pdf
 Trở về trang trước