10515/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10515/UBND-NN
Khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10515.signed.pdf
 Trở về trang trước