1694/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1694/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng clip tuyên truyền về mô hình, điển hình trong quản lý, sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT194856257-5-20201589439915677_quyenpd_15-05-2020-08-18-18_signed.pdf
 Trở về trang trước