605/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
605/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu B - Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT347419329-2-20211613531589725_liemmx_18-02-2021-21-01-13_signed.pdf
 Trở về trang trước