14020/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14020/UBND-VX
Triển khai Công văn số 6182/VPCP-KGVX ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT405973346-9-20221663730790218_(thihv)(22.09.2022_07h21p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước