5091/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5091/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5091.signed.pdf
 Trở về trang trước