6715/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6715/UBND-NN
Tăng cường xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT254476266-5-20241715680196057_giangld_15-05-2024-07-53-54_signed.pdf
 Trở về trang trước