89/GP-UBND
Chi tiết văn bản
89/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân (có trụ sở tại Nhà số 50D, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 15/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT717268318-8-20221660534135770_(giangld)(15.08.2022_16h03p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước