8409/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8409/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT301267256-6-20241718180188848_(hoangmc)(14.06.2024_07h07p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước