3600/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3600/QĐ-UBND
Cho công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Sao Mai chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích Khu thương mại dịch vụ Sao Mai tại phường Trung Sơn, TP sầm sơn
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3600.signed.pdf
 Trở về trang trước