74/BC-UBND
Chi tiết văn bản
74/BC-UBND
Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 13/05/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc74_signed.pdf
 Trở về trang trước